انواع کابل دوربین مدار بسته RG59 سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل دوربین مدار بسته RG59 ترکیبی مس CCAMآلومینیوم روکش مس305
2کابل دوربین مدار بسته RG59 ساده مس CCAMآلومینیوم روکش مس305
انواع کابل دوربین مدار بسته RG59 سام پرتو ایرانیان
ردیفنام کالامغزیمتراژ در هر حلقه
1کابل دوربین مدار بسته RG59 ترکیبی مس CCAMآلومینیوم روکش مس305
2کابل دوربین مدار بسته RG59 ساده مس CCAMآلومینیوم روکش مس305
ترتیب بر اساس 
  • شناسه